Fakulteta za management, članica Univerze na Primorskem, izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.

Fakulteto obiskuje

študentov

V študijskem letu 2015/2016 je v programe vključenih 639 dodiplomskih in 400 podiplomskih študentov.

Imamo več kot

diplomantov

Med njimi je 3.562 dodiplomskih, 2.011 podiplomskih in 48 doktorskih.

Zadnje leto smo objavili

znanstvenih člankov

O odličnosti v raziskovanju priča več kot 1700 znanstvenih objav (obdobje 2010–2015), od tega 165 zadnje leto.

S tradicijo

od ustanovitve

Fakulteta za management je bila kot Visoka šola za management ustanovljena leta 1995.

Družbena omrežja

Kazalo