Fakulteta za management, članica Univerze na Primorskem, izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.

Fakulteto obiskuje

študentov

V študijskem letu 2019/2020 je v programe vključenih 488 dodiplomskih in 190 podiplomskih študentov.

Imamo

diplomantov

Med njimi je 4.034 dodiplomskih, 2.400 podiplomskih in 66 doktorskih.

Zadnje leto smo objavili

znanstvenih člankov

O odličnosti v raziskovanju priča več kot 1130 znanstvenih objav (obdobje 2013–2018), od tega 188 zadnje leto.

S tradicijo

od ustanovitve

Fakulteta za management je bila kot Visoka šola za management ustanovljena leta 1995.

Družbena omrežja

Kazalo