Predavanja 1/17

 • Gost iz prakse: Bisnode rešitev GVIN – s pametnimi podatki (Big Data) do najboljših poslovnih odločitev

  15. 11. 2017 9.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B2

  Gostja iz prakse Maja Sotošek, svetovalka na področju upravljanja odnosov s strankami v podjetju Bisnode, d. o. o., bo predstavila funkcionalnosti GVIN in uporabo podatkovne zbirke v praksi.

 • Gost iz prakse: Delovno okolje, ljudje in kadri - najpomembnejši dejavniki poslovanja v prihodnosti

  9. 11. 2017 10.30 | Fakulteta za management, Celje, Ljubljanska cesta 5 A, mala predavalnica

  Gost iz prakse Timo Rozman, vodja oddelka za kadre, splošne zadeve in IT v podjetju Incom, d. o. o. (Leone), bo v svojem predavanju predstavil tematike s področja kadrov, strateškega načrtovanja in trendov na tem področju ter razvoja novega izdelka.

 • Gostujoče predavanje dr. Eve Kašparove

  13. 11. 2017 9.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

  Gostujoča predavateljica bo Fakulteto za management obiskala v okviru projekta Erasmus+ za akademske izmenjave.

 • Gost iz prakse: Poroka ali sobivanje? Pomen partnerstev za dolgoročni razvoj

  9. 11. 2017 17.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B2

  Gostja iz prakse Vita Kernel, direktorica podjetja Studio Kernel, bo predstavila svoj pogled na razumevanje trajnostnega razvoja v slovenskem prostoru in primere iz prakse.

 • Gostujoče predavanje dr. Juliana Nga

  9. 10. 2017 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

  Gostujočega predavatelja z Warnborough Collegea bomo na Fakulteti za management gostili v okviru projekta GOST UP.

 • Nastopno predavanje: Model optimalne mreže sekundarne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji

  22. 6. 2017 12.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B3

  Dr. Patricia Blatnik bo imela v okviru postopka za izvolitev javno preizkusno predavanje.

 • iBlue - predstavitev mednarodnega projekta

  15. 6. 2017 11.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B6

  Projekt iBlue je namenjen vzpostavitvi mednarodne mreže ponudnikov podpornih storitev v navtičnem sektorju na območju Sredozemlja ter razvoju poslovnega modela za inoviranje, ki bo temeljil na treh stebrih inovativnosti (ekonomskem, družbenem in okoljskem).

 • Gost iz prakse: Mediacija v delovnih sporih

  31. 5. 2017 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B2

  Predstavljen bo praktičen primer reševanja delovnopravnega spora v okviru mediacije. Razmerje bo osvetljeno z vidika sprtih strani – delavca in delodajalca, nadalje z vidika mediatorja, ki v postopku zavzema nevtralno vlogo, deloma pa tudi z vidika sodišča, ki ob zaključku, v kolikor pride do dogovora med stranema,...

 • Gost iz prakse: Vloga projektnega managerja v digitalnih projektih

  30. 5. 2017 15.00 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska 1, predavalnica 1

  Mag. Peter Mihelj, vodja projektne pisarne v podjetju NIL, d. o. o., bo predstavil vlogo projektnega managerja v digitalnih projektih.

 • Gost iz prakse: Digitalni marketing_

  6. 6. 2017 8.45 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska 1, predavalnica 1

  Gost iz prakse bo predstavil vsebine, vlogo in pomen razvojnih trendov na področju digitalnega marketinga.

Družbena omrežja

Kazalo