Predavanja 1/20

 • Največja spletna tiskarna v EU – brez tiskarne

  28. 5. 2018 10.30 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska 1, predavalnica 1

  Delovni mentor Mitja Petelin iz podjetja Zera, d. o. o., bo predstavil podjetniško idejo o največji spletni tiskarni v EU brez tiskarne, ki jo skupaj s študenti Fakulteta za management uresničujejo v okviru projekta "Po kreativni poti do znanja".

 • Raziskovalni seminar: Osebni stečaji v teoriji in praksi

  4. 6. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B3

  Na raziskovalnem seminarju bo predstavljena aktualna pravna ureditev osebnega stečaja tako skozi teorijo kakor tudi prek številnih primerov iz prakse. Izpostavljeni bodo tisti vidiki, ki so s teoretičnega ali praktičnega vidika najbolj zanimivi.

 • Gost iz prakse: Procesna usmerjenost in procesni pristop

  18. 5. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska 1, predavalnica 1

  Gost iz prakse mag. Rajko Novak, vodja projektov in prokurist družbe MRR, d. o. o., bo predstavil najpogostejše managerske metode, ki so se razvile v gospodarski poslovni praksi in se uveljavile po vsem svetu.

 • Gost iz prakse: e-Payments and Security

  23. 4. 2018 14.00 | Fakulteta za management, Koper, Cankarjeva 5, računalniška učilnica

  Gost iz prakse mag. Andrej Guštin, direktor podjetja Creaplus in vodja poslovnega razvoja, bo predstavil značilnosti posameznih oblik in načinov e-plačevanja na osnovi primerov in prakse ter pojasnil, kako varno je e-plačevanje.

 • Raziskovalni seminar: Analysis of the promotional campaign Mazda Europe

  19. 4. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B6

  Prof. dr. Piotr Zawadzki z Wroclaw University of Economics bo na naši fakulteti gostoval v okviru Erasmus izmenjave.

 • Nastopno predavanje: Družbena omrežja iz vidika javnega in zasebnega

  9. 4. 2018 14.00 | Fakulteta za humanistične študije, Titov tgr 5, Koper

  Dr. Igor Bijuklić bo imel v okviru postopka za izvolitev javno preizkusno predavanje.

 • Gostujoče predavanje dr. Davida Edgarja

  3. 4. 2018 | Fakulteta za management, Koper

  Gostujočega predavatelja dr. Davida Edgarja bomo na Fakulteti za management gostili v okviru projekta GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem.

 • Gost iz prakse: Management sprememb

  3. 4. 2018 18.00 | Fakulteta za management, Celje, Ljubljanska cesta 5a, velika predavalnica

  Gostja iz prakse Alenka Brod, direktorica družbe Racio razvoj, d. o. o., bo predstavila temeljna načela obvladovanja sprememb v organizacijah.

 • Tematska delavnica: Kako pripraviti pitch, ki prePrITCHa?

  26. 3. 2018 9.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B3

  Študenti univerzitetnega programa Management bodo spoznali osnove dobrega nastopa oziroma predstavitve podjetniške ideje pred komisijo, vlagatelji ali ne nazadnje potencialnimi kupci.

 • Gost iz prakse: Podjetje Leone - načini, izzivi in prednosti dela v velikih mednarodno orientiranih podjetjih

  28. 3. 2018 10.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B3

  Gost iz prakse Timo Rozman, vodja oddelka za kadre, splošne zadeve in IT v podjetju Incom, d. o. o. (Leone), bo študentom predstavil načine, izzive in prednosti dela v velikih mednarodno orientiranih podjetjih.

Družbena omrežja

Kazalo