Mednarodna vpetost

Na spletnih straneh mednarodne dejavnosti najdete številne informacije, ki se nanašajo na mednarodno sodelovanje.  Predstavljamo vam različne programe študijskih izmenjav, kot so Erasmus+, CEEPUS, Norveški finančni mehanizem in druge možne izmenjave.

Služba za mednarodno sodelovanje skrbi tudi za tuje študente, predavatelje in strokovne sodelavce, ki pridejo na izmenjavo na našo fakulteto.

 

Družbena omrežja

Mednarodna vpetost

Kazalo