Sprejemni in diferencialni izpiti

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo sprejemni izpit - preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Kandidati pridejo na sprejemni izpit v terminu oz. prijavnem roku, ko so oz. bodo oddali prijavo za študij, kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

 

 Za pripravo na sprejemni izpit preberite:  Kako se pripravim na izpit za vpis na Ekonomijo in finance  

 

Termini sprejemnih izpitov za kandidate za vpis v magistrski program Ekonomija in finance:

Za Slovenske državljane in državljane držav članic EU:

– za kandidate, prijavljene v 1. prijavnem roku - ponedeljek 26. avgust 2019 ob 17. uri, sejna soba UP FM, Cankarjeva 5, Koper 
– za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku - četrtek 19. september 2019 ob 17. urisejna soba UP FM, Cankarjeva 5, Koper 
– za kandidate, prijavljene v 3. prijavnem roku - bo objavljeno

Za tujce iz držav nečlanic EU:

– za kandidate, prijavljene v 1. prijavnem roku - petek 28. junij 2019 ob 17. urisejna soba UP FM, Cankarjeva 5, Koper 
– za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku  - ponedeljek 26. avgust 2019 ob 17. uri, sejna soba UP FM, Cankarjeva 5, Koper 
– za kandidate, prijavljene v 3. prijavnem roku - četrtek 19. september 2019 ob 17. urisejna soba UP FM, Cankarjeva 5, Koper

– za kandidate, prijavljene v 4. prijavnem roku - bo objavljeno

 

 

Diferencialne predmete opravljajo diplomanti, ki niso diplomirali s področij, ki so navedena kot sorodna področja v pogojih za vpis za posamezni študijski program in se želijo vpisati v študijske programe druge stopnje na Fakultetiza management. Kandidati za vpis v programe 2. stopnje morajo diferencialne predmete opraviti pred vpisom v študijski program.

Za vpis v magistrski študijski program Management mora kandidat opraviti naslednje izpite:

 • Uvod v management (6 KT po ECTS)
  • 17. junij 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 23. avgust 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 5. september 2019 ob 10. uri, predavalnica B5 (Trg Brolo 12)
 • Ekonomsko okolje podjetja (6 KT po ECTS)
  • 28. junij 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 21. avgust 2019 ob 15. uri, predavalnica B5 (Trg Brolo 12)
  • 9. september 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
 • Pravo za management (6 KT po ECTS)
  • 11. junij 2019 ob 15. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 19. avgust 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 4. september 2019 ob 12. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)

Za vpis v magistrski študijski program Ekonomija in finance mora kandidat opraviti naslednje izpite: 

 • Ekonomsko okolje podjetja (6 KT po ECTS)
  • 28. junij 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 21. avgust 2019 ob 15. uri, predavalnica B5 (Trg Brolo 12)
  • 9. september 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
 • Osnove poslovnih financ (6 KT po ECTS)
  • 12. junij 2019 ob 10. uri, predavalnica B5 (Trg Brolo 12)
  • 23. avgust 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 5. september 2019 ob 17. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
 • Računovodstvo (6 KT po ECTS)
  • 1. julij 2019 ob 17. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 28. avgust 2019 ob 14. uri, predavalnica B5 (Trg Brolo 12)
  • 2. september 2019 ob 17. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)

Za vpis v magistrski študijski program Pravo za management mora kandidat opraviti naslednje izpite:

 • Pravo družb in delovno pravo (6 KT po ECTS)
  • 13. junij 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 23. avgust 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 5. september 2019 ob 10. uri, predavalnica B5 (Trg Brolo 12)
 • Pravo za management (6 KT po ECTS)
  • 11. junij 2019 ob 15. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 19. avgust 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 4. september 2019 ob 12. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)

Za vpis v magistrski program Management trajnostnega razvoja mora kandidat opraviti naslednje izpite:

 • Uvod v management (6 KT po ECTS)
  • 17. junij 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 23. avgust 2019 ob 10. uri, velika predavalnica (Cankarjeva 5)
  • 5. september 2019 ob 10. uri, predavalnica B5 (Trg Brolo 12)
 • Pokrajinska in humana ekologija (FHŠ, 6 KT po ECTS)
  • 12. junij 2019 ob 11. uri, UP FHŠ - kabinet 31 - GEO
  • 21. avgust 2019 ob 11. uri, UP FHŠ - kabinet 31 - GEO
  • 3. september 2019 ob 15. uri, UP FHŠ - kabinet 31 - GEO

  

Za opravljanje diferencialnih predmetov se kandidati prijavijo v referatu za študentske zadeve tako, da pošljejo izpolnjeno prijavnico. Strošek opravljanja posameznega predmeta znaša po ceniku UP 39,55 EUR in se plača po prejemu računa. 

Kandidati, ki menijo, da so vsebine posameznega diferencialnega predmeta že opravili v času predhodnega študija, lahko oddajo vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki ji priložijo ustrezna dokazila. Več informacij dobite tukaj.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo