Sprejemni in diferencialni izpiti

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Prijavljeni kandidati bodo tudi pisno povabljeni na opravljanje preizkusa ter pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

 

 Za pripravo na sprejemni izpit preberite:  Kako se prijavim na izpit za vpis na Ekonomijo in finance  

 

Termini sprejemnih izpitov za kandidate za vpis v magistrski program Ekonomija in finance bodo objavljeni v mesecu aprilu 2019:

Za Slovenske državljane in državljane držav članic EU:

– za kandidate, prijavljene v 1. prijavnem roku
– za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku
– za kandidate, prijavljene v 3. prijavnem roku 

Za tujce iz držav nečlanic EU:

– za kandidate, prijavljene v 1. prijavnem roku
– za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku
– za kandidate, prijavljene v 3. prijavnem roku

– za kandidate, prijavljene v 4. prijavnem roku 

 

 

Premostitveni program opravljajo diplomanti, ki niso diplomirali s področij, ki so navedena kot sorodna področja v pogojih za vpis za posamezni študijski program in se želijo vpisati v študijske programe druge stopnje na Fakultetiza management. Kandidati za vpis v programe 2. stopnje morajo diferencialne predmete opraviti pred vpisom v študijski program.

Za vpis v magistrski študijski program Management mora kandidat opraviti naslednje izpite:

Za vpis v magistrski študijski program Ekonomija in finance mora kandidat opraviti naslednje izpite

Za vpis v magistrski študijski program Pravo za management mora kandidat opraviti naslednje izpite:

Za vpis v magistrski program Management trajnostnega razvoja mora kandidat opraviti naslednje izpite:

  

Za opravljanje diferencialnih predmetov se kandidati prijavijo v referatu za študentske zadeve tako, da pošljejo izpolnjeno prijavnico. Strošek opravljanja posameznega predmeta znaša po ceniku UP 39,55 EUR in se plača po prejemu računa. 

Kandidati, ki menijo, da so vsebine posameznega diferencialnega predmeta že opravili v času predhodnega študija, lahko oddajo vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki ji priložijo ustrezna dokazila. Več informacij dobite tukaj.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo