Izkušeni v nove paradigme - FestINNO izbran za primer dobre prakse

Pobuda festivala inovativnosti – festINNO, v organizaciji UP Fakultete za management (v nadaljevanju UP FM), je v 11 letih uspela osvestiti o pomenu podjetništva, spodbuditi sodelovanje in povezovanje, prikazati dobre prakse in s konkretnimi vsebinami, nagovori in zgledi spodbuditi podjetniški duh preko 3000 različnim osebam, z različnih ciljnih skupin (mladim, startup podjetnikom, zainteresirano javnostjo, drugim mikro, malim in srednjim podjetjem) s pomočjo različnih deležnikov podjetniškega ekosistema (fakultetami, podpornimi institucijami podjetništva, raznimi organizacijami ter podjetji). To so naredili s preko 116 različnimi diskusijami, tekmovanji, predavanji, okroglimi mizami, pogovori in delavnicami, deloma tudi v italijanskem in angleškem jeziku.

Festinno se nadaljuje in sledi svoji viziji regijske čezmejne platforme za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, zainteresirane javnosti in gospodarstva ter načrtovalcev politik podpore podjetništva, ki so jo postavili dovolj široko, motivacijsko, aktualno, vključujoče in hkrati konkretno. Nova (pozitivna) izkušnja je pred UP FM postavila nov izziv, ki hkrati premošča omejitve lokacije in podaja še dodatno spodbudo realizaciji naše vizije, ki je bila prej omejena s prostorom in lokacijo. Izziv pa je »Kako povezati in združiti najbolje iz virtualne in realnega sveta?« in bo ostal aktualen tudi v »po-koronskem« času.

Spomnimo, da je v maju 2020 11. izvedba FestINNA potekala v celoti preko e-okolja ZOOM in navdušila kar 650 različnih uporabnikov, ki so si v štirih sklopih lahko pogledali kar 17 različnih interaktivnih vsebin v treh različnih jezikih – slovenščini, italijanščini in angleščini ter 3 v naprej posnete vsebine, ki jih je pripravilo več kot 30 predavateljev in gostov. Če pa seštejemo udeležbo na vseh vsebinah skupaj, je gledalcev bilo kar 1750! S tem dogodkom se je festival tudi potegoval za prestižno evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva.

Zaradi teh izjemnih preteklih dosežkov in odlično izvedbo projektov čezmejnega sodelovanja v programu Interreg ITA-SLO s projekti Nuvolak in Nuvolak2, so na UP Fakulteti za management sprejeli izjemno čast, da kot soorganizator pristopijo k organizaciji letnega komunikacijskega dogodka ob zaključku programa Interreg 2013-2020 na osi 1b - Inovativnosti. 

To je za Fakulteto za management in vso Univerzo na Primorskem velika čast in potrditev zaupanja, da delajo dobro in to na dolgi rok. Že v drugem razpisu Interreg so uspešno zaključili projekt, kjer je UP Fakulteta za Management nastopila kot vodilni partner. To sta projekta Nuvolak in Nuvolak2, kjer so nadgrajevali dobre prakse (v tem primeru platformo www.mikrobiz.net), kapitalizirali učinke projekta ter jim dodajali nove aktivnosti.

Prof dr. Mitja Ruzzier pravi, da to ''zagotovo pomeni tudi odgovornost, da pridobljenega zaupanja ne smemo zapraviti in se moramo truditi še naprej. S prenovljenim konceptom festinna, kjer smo bili praktično preko noči prisiljeni stvari postaviti vse na splet, smo podali novo dobro prakso, ki ji bomo sledili tudi v tem komunikacijskem dogodku.''

Dogodek se bo odvijal v sredo, 20. januarja dopoldan z naslovom ''IZKUŠENI V NOVE PARADIGME''. Dogodek bo potekal v treh sklopih: po uvodnih besedah predstavnikov sodelujočih držav in programa, bodo projektni partnerji predstavili 4 projekte iz Programa Interreg IT-SI 2014-2020 ter enega iz transnacionalnega programa ALPSKI PROSTOR – vsi s področja spodbujanja inovacijskih zmogljivosti, v tretjem sklopu bo potekala vodena razprava, v katero se bo lahko vključila širša strokovna in splošna javnost ter oblikovani povzetki celotnega dogodka. Na dogodku bo v imenu UPFM vodja projekta prof. dr. Mitja Ruzzier predstavil projekt Nuvolak2, spletno platform Mikrobiz in dogodek Festinno, prav tako pa bo kot primer dobre prakse predstavljen projekt CAB, pri katerem je prav tako sodelovala UP Fakulteta za management.

 

 

 

15. januar 2021 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo