UPFM v sklopu projekta INSHIP pomaga razvijati model študijske prakse

Erasmus+ projekt (2019-1-SI01-KA203-060579) ima zanimiv cilj, to je razviti model usposabljanja oziroma kot pogovorno radi rečemo študijske prakse. Vključeval bo ključne deležnike v obliki seminarjev in delavnic, v katerih naj bi gradniki novega modela skozi 4 ključne dimenzije ot. načela, bili preverjeni. 

 

 

Fakulteta za management Univerze na Primorskem v projektu INSHIP – Teaching Practice Partnership Model in Pre-Service Teacher Education, sodeluje od meseca maja 2020. Vodilni partner projekta je Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, nosilka projekta pa prof. dr. Mojca Juriševič. Na Fakulteti za management projekt vodi prof. dr. Anita Trnavčević, v projektu pa sodelujejo kot partnerji tudi Universidad de Alicante iz Španije, Masarykova univerzita iz Češke in Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg iz Nemčije.

Fakulteta za management ima vlogo evalvatorja projekta, pri čemer pa smo zasnovali formativno evalvacijo na osnovi prilagoditve Osterwalder in Pigneurjevega kanvasa poslovnega modela in inoviranja poslovnega modela.

Ravno povezanost managementa in izobraževanja v proces formativne evalvacije prinaša drugačen pristop razvoja in preverjanja novega modela. Projekt zato pomeni poseben izziv tudi za vse sodelujoče.

TI so se v začetku novembra tako srečali na že tretjem transnacionalnem projektnem sestanku, ki je bil organiziran kot video konferenca 5. in 6. novembra. Srečanje je vodila ekipa Masarykove univerzite, udeležili pa so se ga vsi partnerji, vključeni v projekt. Glavni cilj srečanja je bil pregled modela INSHIP s posebnim poudarkom na izobraževalnih načelih partnerskega sodelovanja. Partnerji so predstavili in razpravljali o napredku dela na področju intelektualnih učinkov, dodeljenih posameznim partnerskim organizacijam, s posebnim poudarkom na vrednotenju modelov, strokovni socializaciji in izobraževalnih načelih partnerskega sodelovanja.

Prav tako pa so srečanje INSHIP oganizirali tudi v sklopu Mednarodne management konference MIC 2020, kjer so se o ciljih in korakih projekta pogovarjali tudi s pedagoškimi in strokovnimi delavci UP Pedagoške fakultete.

 

 Tekst: prof. dr. Anita Trnavčevič

18. november 2020 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo