Fakulteta za management piše novo zgodbo o oblaku

Po izjemno uspešno izvedenem prvem projektu Nuvolak bo Fakulteta za management pisala novo zgodbo o oblaku. Med šestimi projekti Univerze na Primorskem, ki bodo sofinancirani v okviru programa Interreg Italia-Slovenija, je tudi projekt Nuvolak2, ki ga vodi prof. dr. Mitja Ruzzier.

Odbor za spremljanje Programa Interreg Italia-Slovenija bo med 160 predstavljenimi projektnimi predlogi v prihodnjih letih sofinanciral 27 projektov, med njimi kar šest z Univerze na Primorskem. Eden od teh je tudi projekt Nuvolak2. Izvajal se bo pod okriljem Fakultete za management, ki je tudi vodilni partner, sodelujejo pa še trije slovenski (Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC, Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec ter Protectus, storitve, razvoj in informacijska tehnologija, d. o. o.) in trije italijanski (Univerza Ca’ Foscari iz Benetk, Assocazione temporanea di scopo confcommercio iz Trsta (Slovensko deželno gospodarsko združenje) in Azienda speciale Aries – Camera di Commercio di Trieste) partnerji. Projekt se bo začel izvajati 1. oktobra 2017 in bo trajal tri leta.

Projekt Nuvolak2: Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost malih in srednjih podjetij v čezmejnem območju je nadgradnja uspešnega projekta Nuvolak oziroma spletne platfome Mikrobiz.net z novim, preverjenim in implementiranim marketinškim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, s podpornim gradivom, predstavljenimi dobrimi praksami, orodjem za benchmarking, z ažurnejšimi informacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obeh strani meje ter s podporno mrežo mentorjev in ustanov. V okviru projekta bodo integrirani tudi novi komunikacijski kanali, ki bodo orodju dali ažurnost, možnost interakcije, sodelovanja in povezovanja med uporabniki in drugimi deležniki inovacijskega ekosistema. Z novostmi projekt naslavlja teritorialne izzive nizke stopnje raziskovanja, inoviranja in razvoja v mnogih (ruralnih) območjih in s povezanim nezadostnim prenosom znanja in inoviranja, koncentracijo storitev in aktivnosti v glavnih urbanih območjih oziroma s prešibkim prenosom znanja iz raziskovanja v prakso.
Pristop temelji na izkušnjah z večletno uporabo dvojezičnega portala Mikrobiz, na poznavanju potreb ciljnih skupin uporabnikov, integracijo specifik poslovanja in okolja čezmejnega območja ter partnerstvu, ki bo projektne rezultate nadalje uporabljalo za svoje osnovne dejavnosti, s tem pa poskrbelo na trajnost rezultatov in njihov nadaljnji razvoj. Glavni neposredni učinki, ki jih bodo deležni raziskovalci, mala in srednja podjetja, startupi, študenti in druga javnost bodo trajnejše sodelovanje podjetij s fakultetami, novi čezmejni raziskovalni projekti in 1 novo orodje v sklopu Mikrobiza, preneseno na podjetja.
Glavni cilj je razvoj, spletna podpora, pilotna uvedba in diseminacija novega orodja v okviru nadgrajene platforme Mikrobiz, za katerega pričakujemo, da bo privedel do povečanja inovativnosti startupov ter malih in srednjih podjetij v multikulturnem mednarodnem okolju ter razvoju znanj, čezmejnega sodelovanja, sinergij in mreženja med ključnimi akterji za doseganje globalne konkurenčnosti.
 

                 

 

5. julij 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo