Znana sta kandidata za novega dekana UP FM

Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem so 13. junija 2017 začeli teči roki za volilna opravila za redne volitve novega dekana, ki bodo v četrtek, 23. novembra 2017. Zdaj sta že znana kandidata, to sta prof. dr. Mirko Markič in prof. dr. Matjaž Novak.

Senat Fakultete za management je na redni seji 12. junija 2017 na podlagi 67. člena Statuta UP (Uradni list RS št. 51/15-UPB2, 63/16 in 2/17) ter 20. člena Pravil UP FM z dne 25. 2. 2016 razpisal volitve dekana UP FM.

13. junija 2017 so začeli teči roki za volilna opravila, kandidati pa so morali svoje kandidature oddati do 13. julija 2017. Kandidata za dekana UP FM sta dva (po abecednem redu priimkov):

  • prof. dr. Mirko Markič in
  • prof. dr. Matjaž Novak.

Prof. dr. Mirko Markič se je po dvanajstih letih delovanja v gospodarstvu zaposlil na takratni Visoki šoli za management Koper, danes Fakulteti za management, kjer je bil dva mandata prodekan za študijske zadeve in zadolžen za usklajevanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Občasno je sodeloval tudi pri izvedbi študijskih programov na drugih slovenskih univerzah, kot predavatelj in raziskovalec pa je deloval na univerzah v tujini (Srbija, Turčija, Italija). Danes je redni profesor za področje managementa in znanstveni svetnik. Kot vodja ali član sodeluje pri več raziskovalnih in podjetniških projektih. Njegova področja raziskovanja so upravne in organizacijske vede – management ter javno zdravstvo (varstvo pri delu).

 

Prof. dr. Matjaž Novak, zdajšnji dekan Fakultete za management, predava ekonomijo, kot raziskovalec pa se ukvarja zlasti z analizami produktivnosti na mikroekonomski in makroekonomski ravni. Je nosilec razvojnih in svetovalnih projektov za domača in tuja podjetja, sodeluje pa tudi v številnih nacionalnih raziskovalnih programih in projektih. V letih 2012 in 2013 je bil svetovalec predsednika vlade Republike Slovenije za gospodarstvo, bil je tudi predsednik nadzornega sveta največje slovenske plinske družbe Geoplin. Kot dekan Fakultete za manegement je bil eden od glavnih pobudnikov sodelovanja med Fakulteto za management in Moskovsko šolo ekonomike elitne Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova.

 

Kandidata morata do 18. septembra 2017 oddati program dela in drugo zahtevano dokumentacijo.

Volitve dekana UP FM bodo izvedene na redni seji Senata UP FM v četrtek, 23. novembra 2017. Mandat izvoljenega dekana/-je UP FM se začne 1. januarja 2018.

 

18. julij 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo