Komisije

 • doc. dr. Elizabeta Zirnstein, predsednica
 • izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, namestnica predsednice
 • Gregor Gulič, predstavnik študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: referat@fm-kp.si

 

 • izr. prof. dr. Igor Stubelj, predsednik
 • prof. dr. Klemen Kavčič, namestnik predsednika
 • Maja Stropnik, predstavnica študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: referat@fm-kp.si  

 

 • doc. dr. Suzana Laporšek, predsednica
 • izr. prof. dr. Dragan Kesič, namestnik predsednika
 • mag. Marjan Babič, predstavnik študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: referat@fm-kp.si

 

 • doc. dr. Elizabeta Zirnstein, predsednica
 • izr. prof. dr. Igor Stubelj, namestnik predsednice
 • prof. dr. Andrej Bertoncelj
 • prof. dr. Roberto Biloslavo
 • Andrej Gobina, predstavnik študentov

Informacije: tatjana.trebec@fm-kp.si

 

 • prof. dr. Borut Likar, predsednik
 • prof. dr. Štefan Bojnec, namestnik predsednika
 • prof. dr. Roberto Biloslavo

Informacije: ksenija.bazon@fm-kp.si

 

 • doc. dr. Klemen Širok, Katedra za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v managementu, predsednik
 • doc. dr. Elizabeta Zirnstein, Katedra za pravo, namestnica predsednika
 • viš. pred. mag. Matic Novak, Katedra za ekonomijo
 • doc. dr. Suzana Laporšek, Katedra za finance
 • pred. dr. Bojan Mevlja, Katedra za management
 • doc. dr. Tina Bratkovič Kregar, Katedra za podjetništvo
 • doc. dr. Uroš Godnov, Katedra za poslovno informatiko
 • asist.  mag. Marjan Babič, Katedra za računovodstvo in revizijo
 • viš. pred. Katarina Košmrlj, Katedra za raziskovalno metodologijo v družboslovju
 • izr. prof. dr. Dragan Kesič, Katedra za marketing
 • doc. dr. Igor Rižnar, Katedra za tuje poslovne jezike
 • mag. Tatjana Trebec, predstavnica strokovnih služb
 • Gregor Mulev, predstavnik študentov
 • Miran Perič, predstavnik študentov
 • Maja Trošt, predstavnica študentov

Informacije: klemen.sirok@fm-kp.si

 

 • izr. prof. dr. Igor Stubelj, predsednik
 • izr. prof. dr. Dragan Kesič, namestnik predsednika
 • prof. dr. Klemen Kavčič
 • prof. dr. Štefan Bojnec
 • Elbasan Xhymshiti, predstavnik študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: tatjana.trebec@fm-kp.si

 

 • doc. dr. Elizabeta Zirnstein, predsednica
 • prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, namestnica predsednice
 • Martin Rodela, predstavnik študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: referat@fm-kp.si

 

 • prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, predsednica
 • izr. prof. dr. Maja Meško, namestnica predsednice
 • izr. prof. dr. Žiga Čepar
 • izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal
 • prof. dr. Anita Trnavčevič
 • mag. Marjan Babič, predstavnik študentov

Informacije: blaz.korent@fm-kp.si  

 

 • doc. dr. Borut Kodrič, predsednik
 • prof. dr. Klemen Kavčič, namestnik predsednika
 • doc. dr. Tina Bratkovič Kregar
 • doc. dr. Danijel Bratina
 • doc. dr. Klemen Širok
 • doc. dr. Elizabeta Zirnstein
 • Aleksander Pahor, predstavnik študentov

Komisija je pooblaščena za sprejemanje končnih odločitev v postopkih študentov.

Informacije: blaz.korent@fm-kp.si

 

 • doc. dr. Katarina Krapež, predsednica
 • doc. dr. Ana Arzenšek
 • Martin Rodela, predstavnik študentov 

Nadomestni člani: 

 • izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal
 • izr. prof. dr. Viktorija Florjančič
 • Elbasan Xhymshiti, predstavnik študentov

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo