Vodstvo

 

  Dekan

prof. dr. Matjaž Novak

Vizitka   

Prodekanja za izobraževanje – študijski programi 1. stopnje

doc. dr. Elizabeta Zirnstein

Vizitka   

Prodekan za izobraževanje – študijski programi 2. stopnje

izr. prof. dr. Igor Stubelj

Vizitka   

Prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo

doc. dr. Suzana Laporšek

Vizitka  

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo