VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI TER RAZISKOVALCI

VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI TER RAZISKOVALCI UP FM

A


Arzenšek Ana, doc. dr.
05/610-20-41
 
Auer Antončič Jasna, doc. dr.
05/610-20-51
 

B


Bertoncelj Andrej, prof. dr.
05/610-20-43
 
Bijuklič Igor, asist. dr.
05/610-20-49
 
Biloslavo Roberto, prof. dr.
05/610-20-43
 
Blatnik Patricia, doc. dr.
05/610-20-42
 
Bojnec Štefan, prof. dr.
05/610-20-46
 
Bratina Danjel, doc. dr.
05/610-20-44
 
Bratkovič Kregar Tina, doc. dr.
05/610-20-51
 

C


Celinšek Dubravka, viš. pred. mag.
05/610-20-10
 
Cvörnjek Nejc, asist.
05/610-20-42
 

Č


Čepar Žiga, izr. prof. dr.
05/610-20-46
 

D


Demšar Franci, prof. dr.
05/610-20-42
 
Djokić Danila, izr. prof. dr.
05/610-20-10
 
Dubrovski Drago, izr. prof. dr.
05/610-20-43
 

F


Faganel Armand, doc. dr.
05/610-20-44
 
Florjančič Viktorija, izr. prof. dr.
05/610-20-50
 
Fošner Ajda, prof. dr.
05/610-20-47
 
Franca Valentina, izr. prof. dr.
05/610-20-41
 

G


Godnov Uroš, doc. dr.
05/610-20-50
 
Gomezelj Omerzel Doris, prof. dr.
05/610-20-51
 
Gošnik Dušan, viš. pred. mag.
03/490-03-32
 

H


Hojnik Jana, doc. dr.
05/610-20-51
 
Horvat Tatjana, doc. dr.
05/610-20-48
 

J


Jagrič Timotej, prof. dr.
 
Janeš Aleksander, doc. dr.
05/610-20-50
 
Jerman Mateja, doc. dr.
05/610-20-48
 

K


Kavčič Klemen, prof. dr.
05/610-20-43
 
Kesič Dragan, izr. prof. dr.
05/610-20-44
 
Kodrič Borut, doc. dr.
05/610-20-47
 
Košmrlj Katarina, viš. pred.
05/610-20-41
 
Krapež Katarina, doc. dr.
05/610-20-44
 
Kuzmanić Tonči Ante, izr. prof. dr.
05/610-20-49
 

L


Laporšek Suzana, doc. dr.
05/610-20-35
 
Lesjak Benjamin, doc. dr.
05/610-20-50
 
Lesjak Dušan, prof. dr.
05/610-20-50
 
Likar Borut, prof. dr.
05/610-20-50
 

M


Malej Matevž, pred.
05/610-20-47
 
Markič Mirko, prof. dr.
05/610-20-45
 
Marković Andrej, viš. pred. mag.
05/610-20-49
 
Meško Maja, izr. prof. dr.
05/610-20-43
 
Mevlja Bojan, pred. dr.
05/610-20-45
 
Milost Franko, izr. prof. dr.
05/610-20-48
 

N


Nahtigal Matjaž, izr. prof. dr.
05/610-20-48
 
Novak Matic, viš. pred. mag.
05/610-20-42
 
Novak Matjaž, prof. dr.
05/610-20-36
 

P


Pofuk Tin, asist.
05/610-20-43
 

R


Rižnar Igor, doc. dr.
03/490-0332
 
Ruzzier Mitja, prof. dr.
05/610-20-51
 

S


Sedmak Suzana, viš. pred. mag.
05/610-20-41
 
Strašek Rok, prof. dr.
05/610-20-47
 
Stubelj Igor, izr. prof. dr.
05/610-20-06
 

Š


Širok Klemen, doc. dr.
05/610-20-41
 
Šterbenc Primož, doc. dr.
05/610-20-41
 
Štrukelj Peter, doc. dr.
05/610-20-50
 

T


Trnavčević Anita, prof. dr.
05/610-20-47
 
Trošt Maja, asist.
05/610-20-46
 
Trunk Širca Nada, prof. dr.
05/610-20-41
 
Turk Primož, viš. pred. mag.
05/610-20-49
 

V


Vodopivec Matija, asist.
 
Vodopivec Milan, prof. dr.
05/610-20-46
 
Vodovnik Zvone, prof. dr.
05/610-20-48
 

Z


Zirnstein Elizabeta, doc. dr.
05/610-20-02
 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo