Jasna Auer Antončič

Kratek življenjepis

Jasna Auer Antončič je docentka in višja predavateljica na področju podjetništva na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer opravlja pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo. Doktorirala je na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management. Njena raziskovalna področja so zadovoljstvo zaposlenih, psihologija podjetništva, notranje podjetništvo in rast podjetij. Objavila je znanstveni monografiji, članke v znanstvenih revijah, znanstvene članke v zbornikih konferenc in strokovne članke. Prejela je mednarodno nagrado za raziskovalni članek na znanstveni konferenci.

Raziskovanje

Referenčne objave

ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna, AALTONEN, Heli Marketta. 2016. Marketing self-efficacy and firm creationJournal of small business and enterprise development 23(1): 90–104.

ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna, GANTAR, Matjaž, LI, Zhaoyang, KAKKONEN, Marja-Liisa. 2015. Chance non-control and entrepreneurship. Journal of developmental entrepreneurship 20(3): 1–13.

GANTAR, Matjaž, ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna. 2013. Entrepreneurs' need for independence and their non-persistence. Middle eastern finance and economics 19:159–164.

Osebna bibliografija

Projekti
  • Osebnost in sociološko ozadje podjetnikov ter ustanovitve, internacionalizacije in rast malih in srednje velikih podjetij

Vloga značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij in njihovega povezovanja pri tehnološkem razvoju, inovativnosti in rasti

Management izobraževanja in zaposlovanje v družbi znanja (od 1. 1. 2009 dalje)

Katedre
Habilitacije

docentka za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo