Igor Bijuklič

Izobraževanje

Študijsko leto 2017/18

Raziskovanje

Referenčne objave
Katedre
Habilitacije

asistent za področje komuniciranja v managementu

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo