Tina Bratkovič Kregar

Kratek življenjepis

Tina Bratkovič Kregar je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Management in organizacija. Leta 2012 je doktorirala na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, smer Management, kjer je kot docentka za področje podjetništva vključena v pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo fakultete. Njena raziskovalna področja so podjetništvo, podjetniške mreže in rast malih podjetij. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih monografij in člankov, objavljenih v mednarodnih znanstvenih revijah s področja podjetništva in managementa.

Izobraževanje

Študijsko leto 2017/18
 • Temelji podjetništva
  •   univerzitetni študijski program prve stopnje Management

  •   Koper

 • Podjetniško delovanje
  •   visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

  •   Celje, Koper, Škofja Loka

Raziskovanje

Referenčne objave

ANTONČIČ, Boštjan, BRATKOVIČ KREGAR, Tina, SINGH, Gangaram, DENOBLE, Alex Frank. 2015. The big five personality-entrepreneurship relationship: evidence from Slovenia. Journal of small business management 53(3): 819–841.

BRATKOVIČ KREGAR, Tina, ANTONČIČ, Boštjan, DENOBLE, Alex Frank. 2012. Relationships between networking, enepreneurial self-efficacy and firm growth: a case of Slovenian companies. Ekonomska istraživanja 25(1): 7387.

BRATKOVIČ KREGAR, Tina, ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja. 2009. Strategic utilization of entrepreneur's resource-based social capital and small firm growth. Journal of management & organization 15(4): 486499.

Osebna bibliografija

Projekti
 • Osebnost in sociološko ozadje podjetnikov ter ustanovitve, internacionalizacije in rast malih in srednje velikih podjetij

Management izobraževanja in zaposlovanje v družbi znanja (od 1. 1. 2009 dalje)

Vloga značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij in njihovega povezovanja pri tehnološkem razvoju, inovativnosti in rasti

Katedre
Habilitacije

docentka za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo