Franci Demšar

Raziskovanje

Referenčne objave
Projekti

Management izobraževanja in zaposlovanje v družbi znanja (od 1. 1. 2009 dalje)

Habilitacije

redni profesor za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo