Primož Dolenc

Kratek življenjepis

Primož Dolenc je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na temo upravljanja finančnega premoženja in dolga države. Strokovno je delal kot sodelavec Zakladnice Ministrstva za finance. Na Fakulteti za management Koper je nosilec predmetov s področja financ in sodelavec pri različnih raziskovalnih projektih. Njegova področja raziskovanja so usmerjena predvsem v makroekonomske študije in študije s področja financ ter finančnih trgov.

Izobraževanje

Študijsko leto 2016/17
Študijsko leto 2017/18

Raziskovanje

Referenčne objave

DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana. 2013. Flexicurity policies and their association with productivity in the European Union. Prague Economic Papers 22(2): 224–239.

DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana. 2010. Tax wedge on labour and its effect on employment growth in the European Union. Prague Economic Papers 19(4): 344358.

DOLENC, Primož. 2009. Is public debt management in Slovenia efficient: an empirical analysis. South East European journal of economics and business 4(2): 3944.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje financ

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo