Valentina Franca

Kratek življenjepis

Izredna profesorica dr. Valentina Franca je univerzitetno diplomirana pravnica, ki je študij nadaljevala na magistrskem študiju MBA na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter doktorirala na Fakulteti za management Univerze na Primorskem s področja delavske participacije. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter članica mednarodnih strokovnih skupin. Njena področja raziskovanja so delovna razmerja tako s pravnega kot s kadrovskega vidika.

Izobraževanje

Študijsko leto 2017/18

Raziskovanje

Referenčne objave

FRANCA, Valentina, PAHOR, Marko. 2014. Influence of management attitudes on the implementation of employee participation. Economic and industrial democracy 35(1): 115-142.  

FRANCA, Valentina, ZIRNSTEIN, Elizabeta. 2014. The legal aspects of the deregulation of professions as a supporting measure towards greater mobility of workers. E-journal of international and comparative labour studies 3(1):  26 str. 

FRANCA, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje prava

višja predavateljica za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo