Vlasta Jalušič

Izobraževanje

Študijsko leto 2016/17
Študijsko leto 2017/18

Raziskovanje

Referenčne objave
Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje politologije, sociologije, komuniciranja, etike in kulturologije v managementu

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo