Katarina Krapež

Izobraževanje

Študijsko leto 2016/17
 • Uvod v pravo
  •   visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

  •   Koper, Škofja Loka

 • Pravo intelektualne lastnine
  •   visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

  •   Celje

 • Pravo socialne varnosti
  •   visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

  •   Škofja Loka

Študijsko leto 2017/18

Raziskovanje

Referenčne objave
Katedre
Habilitacije

docentka za področje prava

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo