Mirko Markič

Kratek življenjepis

Mirko Markič je doktoriral na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede s področja organizacijskih znanosti. Po dvanajstih letih delovanja v gospodarstvu se je zaposlil na takratni Visoki šoli za management Koper, danes Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem, kjer je bil dva mandata prodekan za študijske zadeve in zadolžen za usklajevanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Občasno je sodeloval pri izvedbi študijskih programov na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi v Novi Gorici in Fakulteti za organizacijske študijev Novem mestu. V tujini je deloval na Univerzi v Nišu, (Republika Srbija), Yasar University, (Turčija) ter Slovenskem izobraževalnem konzorciju (Italija). Je redni profesor za področje managementa in znanstveni svetnik. Vodja / član v več raziskovalnih in podjetniških projektih. Njegova področja raziskovanja so upravne in organizacijske vede - management ter javno zdravstvo (varstvo pri delu).

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

PERŠIČ, Anton, MARKIČ, Mirko, PERŠIČ, Marko. 2016. The impact of socially responsible management standards on the business success of an organisation. Total quality management & business excellence: 1–13. 

VERLE, Karmen, MARKIČ, Mirko, KODRIČ, Borut, GORENC ZORAN, Annmarie. 2014. Managerial competencies and organizational structuresIndustrial management + data systems 114(6): 922–935.

PAVLIČ, Miran, LIKAR, Borut, PAVLIČ, Alenka, MARKIČ, Mirko. 2011. Managing occupational injuries records in Slovenia from 1948 to 2008Safety science 49(6): 834–842.

Osebna bibliografija

Projekti
Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo