Maja Meško

Kratek življenjepis

Maja Meško je doktorirala iz študijskega programa kineziologije na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Diplomirala pa je iz psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem, kjer je kot docentka za področje managementa vključena v pedagoško in raziskovalno delo. Njeni raziskovalni interesi zavzemajo področja: ravnanje s človeškimi viri, management, organizacijske kulture in socialne klime v podjetjih ter psihologije in managementa v športu. Maja Meško objavlja znanstvene in strokovne članke v različnih revijah.

Izobraževanje

Študijsko leto 2017/18
 • Management
  •   univerzitetni študijski program prve stopnje Management

  •   Koper

 • Strateški management
  •   univerzitetni študijski program prve stopnje Management

  •   Koper

 • Uvod v management
  •   visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

  •   Celje

 • Vodenje
  •   magistrski študijski program druge stopnje Management

  •   Koper

Raziskovanje

Referenčne objave

KRESAL, Friderika, ROBLEK, Vasja, JERMAN, Andrej, MEŠKO, Maja. 2015. Lower back pain and absenteeism among professional public transport driversInternational journal of occupational safety and ergonomics 21(2): 166172.

MEŠKO, Maja, KARPLJUK, Damir, MEŠKO ŠTOK, Zlatka, VIDEMŠEK, Mateja, BERTONCEL, Tine, BERTONCELJ, Andrej, PODBREGAR, Iztok. 2013. Motor abilities and psychological characteristics of Slovene military pilots. The International journal of aviation psychology 23(4): 306–318.

ROBLEK, Vasja, PEJIĆ BACH, Mirjana, MEŠKO, Maja, BERTONCELJ, Andrej. 2013. The impact of social media to value added in knowledge-based industriesKybernetes 42(4): 554568.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo