Matjaž Novak

Kratek življenjepis

Matjaž Novak je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru julija 2002 (Empirična analiza agregatne produkcijske funkcije slovenskega gospodarstva), decembra 2004 je magistriral ne Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (Vpliv sektorske realokacije delovne sile na naravo gospodarske rasti v Sloveniji), novembra 2007 pa je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (Frontiers of real convergence of transition economy). Prof. dr. Matjaž Novak na Fakulteti za management predava ekonomijo, kot raziskovalec pa se ukvarja zlasti z analizami produktivnosti na mikroekonomski (mikroekonomski vidiki managementa produktivnosti) in makroekonomski ravni (teorija in analiza gospodarske rasti). Je nosilec razvojnih in svetovalnih projektov za domača in tuja podjetja, sodeluje pa tudi v številnih nacionalnih raziskovalnih programih in projektih. V letih 2012 in 2013 je bil svetovalec predsednika vlade Republike Slovenije za gospodarstvo, bil je tudi predsednik nadzornega sveta največje slovenske plinske družbe Geoplin. Konec leta 2013 je bil izvoljen za novega dekana Fakultete za management Univerze na Primorskem za štiriletni mandat 2014–2018.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave
Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo