Maja Trošt

Kratek življenjepis

Maja Trošt je prvo in drugo stopnjo študija končala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer Denar in finance. Trenutno je študentka doktorskega študija na Fakulteti za management. Pred zaposlitvijo na Fakulteti za management kot mlada raziskovalka je bila zaposlena na Ministrstvu za finance v Sektorju za proračun. Raziskovalno se ukvarja z različnimi področji, kot so izvozno-uvozna usmerjenost gospodarstva, gospodarska rast in plače ter z večdimenzionalnostjo revščine. V svojih raziskavah uporablja različne ekonometrijske modele.

Izobraževanje

Študijsko leto 2017/18
 • Računovodstvo
  •   univerzitetni študijski program prve stopnje Management

  •   Koper

 • Osnove računovodstva
  •   visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

  •   Škofja Loka

 • Osnove poslovnih financ
  •   visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

  •   Celje, Koper, Škofja Loka

Raziskovanje

Referenčne objave

TROŠT, Maja, BOJNEC, Štefan. 2015. Causality between public wage bill, exports and economic growth in Slovenia. Ekonomska istraživanja 28(1): 119–131.

TROŠT, Maja, BOJNEC, Štefan. 2016. Drivers of poverty in Slovenian statistical regions. V Managing global changes : abstracts of the joint international conference organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism Dr. Mijo Mirković, Croatia, Moscow School of Economics, Moscow State University, Russian Federation, Eastern European Economics, USA, Society for the Study of Emerging Markets, USA, ur. Doris GOMEZELJ OMERZEL, Suzana LAPORŠEK, 113. Koper: University of Primorska Press.

TROŠT, Maja, BOJNEC, Štefan. 2016. Export-led growth: the case of the Slovenian and Estonian economies. Post-communist economies 28(3): 111. 

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

asistentka za področje ekonomije

asistentka za področje financ

 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo