Primož Turk

Izobraževanje

Študijsko leto 2017/18

Raziskovanje

Referenčne objave
Katedre
Habilitacije

višji predavatelj za področje politologije, sociologije, komuniciranja, etike in kulturologije v managementu

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo