Zunanji sodelavci

Zunanji sodelavci po abecedi

B


Balažič Gregor,
 
Barlič Maganja Darja, prof. dr.
05/610-20-00
 
Brečko Grubar Valentina, doc. dr.
 
Brezigar Masten Arjana, izr. prof. dr.
 

C


Cergol Jadranka, doc. dr.
 
Cerkvenik Mojca, asist. dr.
 

Č


Čemažar Maja, izr. prof. dr.
041734492
 

F


Festić, EPF UM Mejra, prof. dr.
 

G


Gosar Anton, prof. dr.
 
Grdovič Gnip Ana, doc. dr.
 

H


Hrobat Virloget Katja, doc. dr.
 

J


Jug Vesna, asist. dr.
 
Jurinčič Igor, izr. prof. dr.
 
Juvan Emil, viš. pred. mag.
 

K


Kerma Simon, doc. dr.
 
Klabjan Borut, izr. prof. dr.
 
Koderman Miha, doc. dr.
 
Komac Blaž, doc. dr.
 
Kovačič Gregor, izr. prof. dr.
 
Kutnar Andreja, doc. dr.
 

M


Malčič Metka, lektor
 
Mlinar Anton, izr. prof. dr.
 
Mulej Matjaž, prof. ddr.
 

O


Orel Frank Tina, lektor mag.
 

P


Panjek Aleksander, dr.
 
Pelc Stanko, izr. prof. dr.
 
Perman Mihael, izr. prof. dr.
 

R


Ravbar Marjan, izr. prof. dr.
 

S


Sedmak Gorazd, izr. prof. dr.
 

Š


Škvarč Smiljana, pred.
 
Šömen Joksić Agnes, doc. dr.
 

T


Terčelj Marija Mojca, doc. dr.
 
Teršek Andraž, izr. prof. dr.
05/610-20-49
 
Tičar Bojan, prof. dr.
05/610-20-48
 

U


Ule Aljaž, izr. prof. dr.
 

V


Vodeb Ksenija, izr. prof. dr.
 

Z


Zajc Katarina, prof. dr.
 
Zorn Matija, doc. dr.
 

Ž


Ženko Ernest, prof. dr.
 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo